Tüp bebek ilaçları

Üremeye Yardımcı İlaçlar

Follitropinler (Puregon, Gonal F gibi ilaçlardır) çok ileri teknolojiler kullanılarak (DNA rekombinasyonu) üretilirler. İçinde FSH bulunan bu ilaçlar laboratuvar ortamında doku kültürlerinde oluşturulurlar. Diğerlerine göre daha yeni ilaçlardır. Her ampuldeki ilaç dozları standarttır ve kısa iğnelerle cilt altı (subkutan), uzun iğnelerle kas içine (intramusküler) enjeksiyonla kullanılabilirler.

Menotropinler (Menagon gibi ilaçlardır) FSH ve LH hormonlarının saflaştırılmaları ile elde edilirler. Saflaştırmada, hormonların doğal olarak bulunduğu menopozdaki kadınların idrarları kullanılır. İlaçlar kas içine enjeksiyonla kullanılır.

Her iki gruptaki ilaçların yan etkileri ise;

1. Yumurtalıkların aşırı uyarılması sendromu (OHSS): Bu sendromun gelişme riski, tedavi sırasında yumurtalıklarda (overlerde) gelişen follikül sayısı ve serumdaki östradiol hormonunun yüksekliği ile doğru orantılıdır. OHSS hafif, orta, şiddetli gibi değişik şiddetlerde oluşabilir.

Hafif ve orta şiddette olan OHSS'da karında şişkinlik, yumurtalıklarda büyüme, rahatsızlık hissi, kilo artışı ve bulantı mevcuttur. Yaklaşık % 10 oranında görülür.

Şiddetli formunda ise karın aşırı derecede şişer, şiddetli karın ağrısı, aşırı kilo artışı, nefes darlığı, idrar miktarında azalma, bulantı ve kusma görülür. Görülme sıklığı % 2'den daha azdır. Bu durumda yakından izlem ve bazı tedaviler için genelde hastaneye yatış gereklidir. Bu form çoğunlukla gebeliğin olduğu hallerde görülür ve tablonun düzelmesi beklenenden uzun sürebilir. Eğer doktorunuz östradiol seviyeniz, toplanan oosit sayınız v.b. durumları değerlendirerek gerekli görürse, şiddetli OHSS'den kaçınmak için tüm embriyolarınızın dondurularak ileride transferi konusunda sizinle görüşebilir.

Ovulasyon indüksiyonu sırasında sık olarak yapılan östradiol ölçümleri ve ultrasonografik izlemin en temel amaçlarından birisi de şiddetli OHSS'nun engellenmesidir. Ancak maalesef üremeye yardımcı ilaçlara verilen kişisel cevaplardaki farklılıklar nedeniyle sıkı izlemler dahi şiddetli OHSS riskinin tamamen ortadan kalkmasını sağlayamazlar.

2. Çoğul gebelik Tüp bebek uygulamaları sırasında çoğul gebeliklerin oluşumu bir çok faktöre bağlıdır. Yaşınız, ilaçlara verdiğiniz yanıt, embriyo kaliteniz, rahim içine yerleştirilen embriyo sayısı ve diğer önceden düşünülemeyen faktörler sizin çoğul gebelik riskinizi belirler.

3. Sık görülen yakınmalar: Enjeksiyon alanına ait yakınmalar (ağrı, kızarıklık), baş ağrısı ve yorgunluk olarak sayılabilir.

GnRH Analogları (Suprecur, Suprefact, Lucrin, Synarel vb. ilaçlardır) Bu ilaçlar tipine göre burun yolu ile (intranazal), cilt altı (subkutan) veya kas içi (intramusküler) enjeksiyonlarla kullanılırlar. Yumurtalıklardaki folliküllerin bizim istediğimiz zamandan önce olgunlaşma ve atılmalarını engellerler. Lokal cilt reaksiyonları (kızarıklık v.b.), baş ağrısı, sıcak basmaları, ruh hali değişiklikleri ve kist oluşumu yan etkileri arasında sayılabilir. Tüm yan etkiler ilaç kesildikten bir süre sonra düzelir. Eğer bu ilaçları kullanırken adetiniz iki haftadan daha fazla gecikirse gebelik testi yaptırmanız gereklidir.

GnRH antagonistleri (Cetrotite, Orgolutron vb gibi ilaçlardır) Günümüzde GnRH analoglarının yerine kullanılmak üzere geliştirilen ilaçlardır. Yumurtalıklardaki folliküllerin bizim istediğimiz zamandan önce olgunlaşma ve atılmalarını engellerler. Bir önceki adetin 21. günü değil adet kanaması ile gonodotropinler başlandıktan sonra adetin yaklaşık 6-8. günlerinde başlanır. Siklusu 1-2 gün kısaltır ve zaman sorunu olan hastalarda tedaviye erken başlayabilme avantajına sahiptir. Ancak bu durum tedavinin başarısını artırır anlamına gelmemektedir.

hCG (Pregnyl, Profasi, Ovitrel, Charagon vb. gibi ilaçlardır) Genelde yumurta toplama işleminden 34-36 saat önce uygulanır. Yalnız kas içine ve hem kas içine hem de cilt altına uygulanabilen preparatları vardır. Yumurtaların olgunlaşmasını sağlar. Uygulanması istenilen saatte ve belirtilen dozda yapılması çok önemlidir. İstenmeyen bir zamanlama hatası mutlaka ekibe bildirilmelidir.

Progesteron (Progestan ve Crinone gibi ilaçlardır) Bu doğal hormon döllenmiş yumurtaların (embriyoların) rahim içine tutunmalarına yardım eder. Görülebilen yan etkileri; göğüslerde hassasiyet, baş ağrısı, bulantı, sıvı tutulması, halsizlik, ruh halinde değişiklik, depresyon, vajinal kullanımda ise bunlara ek olarak vajinal kaşıntı ve irritasyondur. Eğer daha önceden damarda kan pıhtılaşması, emboli ya da tromboflebit yaşadıysanız doktorunuza bu konuyu tekrar hatırlatınız.

Diğer ilaçlar Tüp bebek tedavisi sırasında sıklıkla yukarda belirtilen ilaçlar kullanılmakla birlikte diğer bazı ilaçlardan da yararlanılmaktadır. Klomifan sitrat gibi ovülasyon indüksiyonu veya bazen IUI tedavisinde kullanılan ilaçların yanısıra Aromataz inhibitörleri'nden (Letrazol vb) bu amaçla yararlanılabilir veya yukardaki ilaçlarla birlikte tüp bebek tedavisinde de kullanılabilirler. Özellikle PCO'lu hastalarda, meme ya da endometrium kanseri gibi hormon bağımlı kanseri olan hastalarda yararlanılabilir. PCO'lu hastalarda insülin fazlalığının etkilerinin önüne geçmek için Metformin gibi ajanlar asıl tedaviniz amacıyla ya da tüp bebek tedavinize yardımcı olarak kullanılabilir.

kaynak: www.ankaratupbebek.com 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !